Publicerad: 2 november 2015

Förbered arbetet med att stärka barnets rättigheter

År 2014 är det 25 år sedan Sverige ratificerade barnkonventionen. Tillsammans fortsätter vi arbetet med att stärka och fördjupa genomförandet av barnets rättigheter i kommuner, landsting och regioner.

  • Är du politiker – fatta beslut och vägled arbetet.
  • Är du chef – planera olika insatser och inspirera andra.
  • Jobbar du i en verksamhet – tillämpa alltid barnets rättigheter. Det gör barn starkare.

Det finns missuppfattningar om att konventionen bara gäller i barnverksamheter. Det råder okunskap, både om innehållet i konventionen och hur man gör för att förverkliga den i all verksamhet.

Självklarhet att arbeta med barnkonventionen

Att arbeta aktivt med barnkonventionen är en självklarhet eftersom Sverige har sagt ja till att följa den. I vissa fall sägs att barnkonventionen inte är svensk lag och därför behöver vi inte följa den.

Men eftersom vi även har sagt ja till Traktatskonventionen kan vi inte hänvisa till nationell lag för att inte följa en antagen konvention. Traktatskonventionen reglerar hur konventioner ska följas av stater.

Vad vet du om barnkonventionen?

Testa dina kunskaper interaktivt på Vad vet du om barnkonventionen 

Testet i utskriftsformat (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot