Publicerad: 8 oktober 2015

Informationsmaterial

Använd materialet för att sprida kunskap om konventionen och öka engagemanget för barnets rättigheter.

Presentation

Här finns Powerpointbilder som du kan använda när du presenterar hur man kan arbeta med barnkonventionen i din organisation. Presentationen riktar sig till olika nivåer i organisationen - politiker, chef och medarbetare, men du kan sätta samman bilderna till en presentation som passar för ditt ändamål. Bakgrundsinformation och fördjupad kunskap kring bilderna finns i vägledningens olika avsnitt.

Gör barn starkare (PPT, nytt fönster)

Film

Folder

En enkel folder som kort förklarar varför vi behöver arbeta med att stärka barnets rättigheter i kommuner, landsting och regioner, och hur vägledningen kan bidra till att komma igång med arbetet.

A5-storlek för utskrift (PDF, nytt fönster) 

Affischer

Affisch med fyra lika motiv som du kan använda på möten eller sätta upp på anslagstavlor för att påminna om vikten av att arbeta med barnkonventionen.

A4-storlek för utskrift (PDF, nytt fönster)

Webbilder

Om du vill ha webbilder ur vägledningen för att publicera på din verksamhets webbsida och länka till SKL:s vägledning Gör barn starkare, mejla oss.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot