Publicerad: 16 april 2015

Öva och fördjupa

Genom övningarna i det här avsnittet får du värdefull kunskap om
barnkonventionen och en bra bild av var din verksamhet står när det
gäller förverkligandet.

Övningarna är knutna till grundprinciperna och två av implementeringsartiklarna. Övningarna ska helst genomföras i grupp.

De fyra grundprinciperna – artiklarna 2, 3, 6 och 12 – är vägledande för hur helheten i barnkonventionen ska tolkas.

De två implementeringsartiklarna – artiklarna 4 och 42 – är särskilt viktiga för kommuner, landsting och regioner. De innebär att vi ska göra allt vi kan för att genomföra barnkonventionen och att vi ska se till att alla barn och vuxna känner till innehållet i konventionen.

Det här behövs för att genomföra övningarna

Handledare

Utse en handledare som ansvarar för att övningarna genomförs. I nästa avsnitt finns en handledning som förklarar hur övningarna ska gå till.

Deltagare

6 – 8 personer är en bra gruppstorlek för diskussion. Om antalet deltagare är fler än så kan det vara bra att dela upp deltagarna i två eller flera grupper.

Mötestid

Genomför övningarna under en sammanhållen konferens eller vid enskilda möten. Varje övning tar ungefär 1,5 timme att genomföra men om ni kan avsätta 2 – 2,5 timmar skapar det utrymme för att fördjupa diskussionerna.

Dokumentation

Utse en person som dokumenterar resultaten av övningarna (bör inte vara handledaren) och använd er av resultaten i ert fortsatta arbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot