Publicerad: 19 maj 2015

Övning artikel 42 – Staten ska göra konventionens innehåll känt bland vuxna och barn

Konventionstexten

Konventionsstaterna åtar sig att genom lämpliga och aktiva åtgärder göra konventionens bestämmelser och principer allmänt kända bland såväl vuxna som barn.

Förklaring

För att barn ska kunna utöva sina rättigheter måste de känna till vilka rättigheter de har. För att vuxna ska kunna tillämpa rättigheterna måste de veta vilka rättigheter barn har och vad det innebär för vuxnas agerande och arbetssätt. FN-kommittén uppmanar staterna att ta fram övergripande strategier för att sprida kunskap om konventionen till alla. Den behöver finnas tillgänglig på alla språk. I synnerhet bör alla som går en utbildning i ett yrke där vederbörande senare kommer att arbeta med eller fatta beslut i frågor som rör barn få kunskaper om konventionen på utbildningen.

Frågor att reflektera individuellt över

Vilka frågor är viktigast att fördjupa och utveckla i vår verksamhet? Skriv upp på post-it lappar.

  1. Hur informerar vi olika målgrupper (barn/föräldrar/ andra vuxna/ olika yrkeskategorier) om att barn har egna rättigheter?
  2. Vilka insatser behövs? Utbildning, information, kompetensutveckling?
  3. Vem ger informationen?
  4. När ger vi informationen?
  5. Hur säkrar vi kvalitet på informationen?
  6. Vad kräver vi av dem som fått information?

Diskutera

  • Vilka frågor eller områden är viktigast i vår verksamhet?
  • Vilka styrkor har vi här? Vilka brister?
  • Vad kan vi förändra eller förbättra?
  • Vad krävs för att vi ska kunna säga att vi arbetar rättighetsbaserat? Beslut, kunskap, organisation eller åtgärder?

Se till att resultaten av diskussionerna dokumenteras!

Övning Artikel 42 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot