Publicerad: 19 maj 2015

Övning artikel 4 - Staten ska vidta alla lämpliga åtgärder för att genomföra konventionen

Konventionstexten

Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och andra åtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i denna konvention. I fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska konventionsstaterna vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det yttersta av sina tillgängliga resurser och, där så behövs, inom ramen för internationellt samarbete.

Förklaring

I artikel 4 synliggörs den politiska viljan i ett land. Det blir tydligt att det är politiken som lägger ribban för om barnets rättigheter ska bli verklighet för barnen. FN-kommittén vill att staterna ska göra konventionen till lag och dra tillbaka sina reservationer mot olika artiklar. Det krävs förändringar inom en rad områden: rättigheterna ska synas i nationell lagstiftning, det måste finnas möjlighet för barn att gå till domstol om rättigheterna har kränkts och dessutom ska stater göra barnkonsekvensanalyser vid större policybeslut.

Frågor att reflektera individuellt över

Vilka frågor är viktigast att fördjupa och utveckla i vår verksamhet? Skriv upp på post-it lappar.

 1. Hur prioriterar vi barn i vår verksamhet? I vilka frågor gör vi barnkonsekvensanalyser?
 2. Hur gör vi barnkonsekvensanalyser?
 3. Hur kopplas analyserna till rättigheterna?
 4. Hur belyses rättigheterna i analyserna?
 5. Hur syns konventionen i våra egna styrdokument?
 6. Vilken strategi har vi i vår verksamhet för att genomföra konventionen här hos oss?
 7. Hur följer vi upp konventionsarbetet i vår verksamhet?
 8. Vem har ansvar för att uppföljningen blir gjord och vem gör den?
 9. Hur syns barn i vår budget?

Diskutera

 • Vilka frågor eller områden är viktigast i vår verksamhet?
 • Vilka styrkor har vi här? Vilka brister?
 • Vad kan vi förändra eller förbättra?
 • Vad krävs för att vi ska kunna säga att vi arbetar rättighetsbaserat? Beslut, kunskap, organisation eller åtgärder?

Se till att resultaten av diskussionerna dokumenteras!

Övning Artikel 4 (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot