Publicerad: 24 februari 2016

Övning red ut begreppen

Det finns några centrala begrepp att förhålla sig till när det gäller barnets rättigheter.

Sätt av minst 2 – 3 timmar så ni har ordentligt med tid att diskutera och reda ut samtliga begrepp.  

Gruppövning – begreppet barn

1. Se till att alla har tillgång till texten i Övning för begreppet barn (PDF, nytt fönster)

2. Be medarbetarna att enskilt fundera på: Vad tänker du på när du hör ordet barn?

3. Låt alla rita eller skriva sina svar på ett papper/tavla och diskutera sedan era gemensamma bilder.

4. Diskutera utifrån:

 • Vilken är den minsta gemensamma nämnaren?
 • På vilket sätt skiljer sig våra bilder åt?
 • Vad är det som påverkar hur de olika bilderna ser ut?
 • Vilka barn möter vi i vår verksamhet?

5. Sammanfatta och skapa samsyn kring vilka barn vi har i vår verksamhet.

Gruppövning – begreppet perspektiv

1. Se till att alla har tillgång till texten i Övning för begreppet perspektiv (PDF, nytt fönster)

2. Be medarbetarna att enskilt fundera på begreppen perspektiv, barnperspektiv och barnets perspektiv i er verksamhet. Fokusera särskilt på skillnaden mellan barnperspektiv och barnets perspektiv.

3. Låt alla rita eller skriva på ett papper/tavla och diskutera sedan era gemensamma bilder.

4. Diskutera utifrån:

 • Vilka olika aspekter av begreppen blir synliga?
 • Finns det något som är gemensamt för oss alla?
 • På vilken punkt skiljer vi oss som mest?

5. Sammanfatta och försök formulera. Vad vi menar med ett barnperspektiv i vår verksamhet? När vi säger att vi arbetar med ett barnperspektiv då menar vi att…

Gruppövning – begreppet barnsyn

1. Se till att alla har tillgång till texten i Övningen för begreppet barnsyn (PDF, nytt fönster)

Se till att alla har tillgång till texten ovan, och eventuell ytterligare litteratur som du vill använda.

2. Be medarbetarna att enskilt fundera på begreppet barnsyn.

3. Låt alla rita eller skriva på ett papper/tavla och diskutera sedan era gemensamma bilder.

4. Diskutera utifrån:

 • Vilka olika aspekter av begreppet blir synliga?
 • Finns det något som är gemensamt för oss alla?
 • På vilken punkt skiljer vi oss som mest?

5. Sammanfatta och försök formulera. Vad vi menar med barnsyn i vår verksamhet? När vi säger att vi har barnsyn då menar vi att…

Gruppövning – begreppet barnkompetens

1. Se till att alla har tillgång till texten i Övningen för begreppet barnkompetens (PDF, nytt fönster)

2. Be medarbetarna att enskilt fundera på begreppet barnkompetens.

3. Låt alla rita eller skriva på ett papper/tavla och diskutera sedan era gemensamma bilder.

4. Diskutera utifrån:

 • Vilka olika barnkompetenser finns det i vår verksamhet?
 • Hur möter vi varandras olika barnkompetenser?
 • På vilket sätt kan man förena sin barnkompetens med ett rättighetsbaserat arbete?

5. Sammanfatta och försök formulera. Vad vi menar med barnkompetens i vår verksamhet? När vi säger att har barnkompetens då menar vi....

"Red ut begreppen" 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot