Publicerad: 2 mars 2017

Till dig som är handledare

Innan du sätter igång, se till att du har ordentligt med tid att själv
gå igenom artiklarna i konventionen och frågorna i övningarna.

Genomför övningarna så här

1. Utse en person som dokumenterar resultaten av diskussionerna.

2. Om deltagarna är fler än 6 – 8, dela in i flera grupper.

3. Dela ut texten till de olika övningarna och låt alla att läsa konventionstexten och förklaringen. Be dem sedan reflektera individuellt över frågorna och välja ut de frågor som är viktigast för verksamheten att fördjupa och utveckla. Var och en skriver upp sina frågor på post-it lappar som sätts upp på tavla/vägg. Tidsåtgång: 10 min

4. Gruppera post-it lapparna och konstatera vilka frågor som medarbetarna anser vara viktigast. Var ligger tyngdpunkten i frågorna? Handlar de om beslut, kunskap, organisation eller åtgärder? Tidsåtgång: 20 min

5. Diskutera frågorna i gruppen. Vad krävs för att förstärka barnkonventionen i vår verksamhet. Tidsåtgång: 1 timme

Total tidsåtgång: 1,5 timme per övning

Material: Post-it block, pennor, tavla eller vägg att sätta upp lapparna på

Genomför övningarna så här (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot