Publicerad: 16 april 2015

Planera och förverkliga

När relevanta beslut är fattade är det dags att förverkliga barnkonventionen i det vardagliga arbetet i kommuner och landsting.

Samsyn är en framgångsfaktor. Allra bäst blir resultatet om alla inblandade har likvärdig kunskap om barnkonventionen och är överens om hur man ska arbeta för att rättigheterna ska få fullt genomslag i verksamheten.

Du kan själv kartlägga ditt eget ansvar och fundera över var din verksamhet står när det gäller att tillämpa barnkonventionen i det dagliga arbetet.

Tillsammans med dina medarbetare kan du sedan reda ut innebörden av centrala begrepp.

I avsnittet Öva och fördjupa kan ni fördjupa kunskaperna om grundprinciperna i konventionen och få samstämmighet i vad som redan fungerar och vad som behöver förbättras.

Öva och fördjupa

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot