Publicerad: 19 maj 2015

Som chef kan du inspirera och genomföra

Som verksamhetschef eller strategiskt placerad i en organisation med uppdrag att genomföra konventionsarbetet är det viktigt att tänka brett. Din position i organisationen påverkar vilka initiativ du kan ta.

Vilket ansvar har du?

Titta i din arbetsbeskrivning, hur den är formulerad. Vilka skrivningar används för att tala om att konventionen ska genomföras i verksamheten?

Om du vill förändra ditt ansvar och få ett utökat mandat bör du vända dig till din närmaste chef och föra frågan på tal. I en byråkratisk organisation har det betydelse att man går i rätt ordning och pratar med rätt person så att ingen känner sig förbigången.

Var står ni?

När du är klar över din egen roll är det lättare att planera och inspirera medarbetarna till att aktivt arbeta med barnets rättigheter. Arbeta i grupper med övningarna i vägledningen och ringa in var ni är starka respektive svaga i barnrättsfrågorna.

Tänk på

Det är viktigt att skapa hållbarhet genom att arbeta i ordinarie strukturer och inte göra särskilda stuprör i organisationen. Fundera också på hur attityder och ideologier kan påverka genomförandet.

Vilka beslut har tagits?

Chefens ansvar - pusselbitar

Men allra först ­– ta reda på vilka beslut som har tagits i din kommun, i ditt landsting eller i din region, och vad som har gjorts för att förverkliga dem. Det är avgörande för hur stort genomslag konvention har och kommer att få. Saknas det beslut, diskutera med politiker och beslutsfattare om hur det kan förändras.

Checklista chef

Använd checklistan som stöd i ditt arbete.

Beslut

 • Vilka beslut har fattats om arbetet med barnkonventionen?
 • På vilken nivå har besluten fattats?
 • Hur har besluten förankrats i organisationen?

Kunskap

 • Vem/vilka känner till vilka beslut som fattats? Vilka behöver känna till besluten?
 • Vem/vilka har kunskap om innehållet i barnkonventionen? Vem/vilka behöver få den kunskapen?
 • Vem/vilka behöver ha kunskap om implementeringen?
 • Vem/vilka behöver ha kunskap om artiklarnas tillämpning?
 • Hur kan de som behöver mer kunskap inom något område få det?

Organisation

 • Finns det en funktion med särskilt samordningsansvar för konventionsarbetet?
 • Finns det en arbetsgrupp/referensgrupp med bred förankring i förvaltningarna som kan bidra till att föra frågan vidare?

Åtgärder

 • Var i organisationen pågår det aktiviteter som är relaterade till konventionen?

Checklista chef (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot