Publicerad: 24 februari 2016

Förslag på arbetsgång

När ni ska påbörja arbetet med att förverkliga barnkonventionen, eller fördjupa ett redan pågående arbete, är det viktigt att ni gör det tillsammans. Det ger en gemensam grund att stå på och gör arbetet enklare och mer effektivt.

1. Diskutera begrepp och ideologi

Börja med att diskutera igenom olika begrepp som är centrala i konventionen. Använd gärna övningarna i avsnittet ”Red ut begreppen”.

Efter att ha diskuterat de centrala begreppen barn, barnperspektiv, barnkompetens och barnsyn kan ni gå vidare och resonera kring konventionens grundprinciper och de andra artiklarna som rör er verksamhet. Nedan följer ett exempel på hur ni kan gå till väga. Vi använder artikel 12 i vårt exempel. Centrala begrepp i artikel 12 är medverkan, delaktighet, inflytande och skendemokrati.

Hur ser ni på relationen mellan dessa begrepp? Försök hitta exempel från er egen verksamhet så att ni kan åskådliggöra för varandra.

Hur ser ni i arbetsgruppen på att barn har rätt till inflytande och delaktighet? Kan det finnas situationer när barn inte ska tillfrågas? Vilka situationer skulle det kunna vara? Vilka risker ser ni med att barn blir mer delaktiga? Ser ni en risk att barn ska bestämma allt nu?

2. Lär mer

Skaffa kunskap om innehållet i artiklarna och ta reda på var ni står, vilka styrkor respektive svagheter er verksamhet har. Gör övningarna i nästa kapitel ”Öva och fördjupa” som är knutna till de fyra grundprinciperna och två av implementeringsartiklarna.

Fundera på vilka rättigheter barn har enligt konventionen? Vilken ledning ger FN-kommittén i sin tolkning och vilka synpunkter har Sverige fått från FN-kommittén för det arbete som gjorts?

3. Välj metod och tillämpa rättigheterna

Bestäm er för vad ni ska göra och vilken metod ni ska använda.

När ni kommit hit har ni förhoppningsvis en samsyn på det arbete som ska göras, ni har ventilerat era fördomar och lärt om rättigheterna. Nu är det dags att välja metod för arbetet. För att kunna välja en bra metod får du inventera vad som finns i litteratur, forskning och hämta goda exempel från andra som prövat.

Glöm inte att följa upp arbetet och utvärdera insatsen.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot