Publicerad: 19 maj 2015
Prenumerera på Mänskliga rättigheter, jämställdhet

Som medarbetare kan du förverkliga

Arbetar du i en verksamhet som möter barn eller som tar beslut i frågor som rör barn, direkt eller indirekt, har du ett personligt ansvar att följa barnkonventionen.

Du är en viktig kugge i ett stort arbete och ju fler ni är som arbetar mot samma mål, desto större skillnad kan ni göra. För att få långsiktighet och kontinuitet är det viktigt att det finns beslut och ett gemensamt arbete så att inte hela initiativet upphör om en person slutar.

Skaffa rätt förutsättningar

Barnets rättigheter pusselbit medarbetares ansvar

Om det saknas förutsättningar för att du och dina arbetskamrater ska kunna ta ert ansvar fullt ut – försök att ta reda på var bristerna finns. Saknas beslut i fullmäktige och på ledningsnivå? Saknas förankring? Aktiviteter?

Att rätt beslut har tagits är avgörande för hur stort genomslag konventionen har och kommer att få. Saknas det något steg i checklistan nedan, diskutera med dina närmaste chefer om hur det kan förändras.

Checklista medarbetare

Använd checklistan som ett stöd i ditt arbete.

Beslut

 • Vilka beslut finns om genomförandet av konventionen i verksamheten?
 • Var i organisationen är beslutet fattat?
 • Finns det något skrivet i en policy, handlingsplan, verksamhetsplanering eller dylikt?
 • Vem känner till beslutet?

Kunskap

 • Vem/vilka känner till vilka beslut som fattats?
 • Vem/vilka behöver känna till beslutens innehåll?
 • Vem/vilka har idag tillräcklig kunskap om innehållet i artiklarna?
 • Vem/vilka har nödvändiga kunskaper om hur innehållet i artiklarna ska tillämpas?

Organisation

 • Vem arbetar med frågan idag?
 • Finns det en samordningsfunktion för detta?
 • Finns det en arbetsgrupp eller referensgrupp med bred förankring i verksamheterna?

Åtgärder

 • Vilka aktiviteter pågår i din verksamhet som rör konventionsarbetet?
 • Vilka aktiviteter skulle kunna genomföras bland barn och unga, bland personal och medarbetare?

Checklista medarbetare (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot