Publicerad: 16 april 2015
Prenumerera på Mänskliga rättigheter, jämställdhet

Starta arbetet

I genomförandet av konventionen är det två processer som pågår samtidigt. Den ena processen pågår på strategisk nivå i organisationen och rör implementering och lärande. Den andra processen pågår i verksamheterna och rör lärande och verktygsskapande.

Den absolut viktigaste förutsättningen för att barnkonventionen ska få fullt genomslag är att politiker tar ansvar och fattar trovärdiga och långsiktiga beslut som går att genomföra i hela organisationen. Det får inte stanna vid verksamheter som riktar sig mot barn.

Vissa beslut fattas på förvaltningsnivå och andra beslut fattas direkt i olika verksamheter. En följd av detta är att ansvaret för att genomföra barnkonventionen i Sverige gäller varje individ.

Skaffa kunskap

Det är viktigt att ha kunskap om innehållet i barnkonventionen och hur det ska användas.

Skaffa rätt kunskap

Vanliga frågor

Här ser du de vanligaste och återkommande frågorna om barnkonventionen

Vanliga frågor om barnkonventionen

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot