Publicerad: 23 augusti 2019

Jämställdhet

Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantörer har kommuner och regioner en viktig roll för jämställdhet. SKL stödjer medlemmarnas arbete med utbildningar, nätverk, material och särskilda satsningar.

Kongressuppdrag om jämställdhet

SKL har ett antal specifika jämställdhetsuppdrag för perioden 2016-2019.

  • SKL ska särskilt stödja kvinnor i uppdraget som ledande politiker för att bidra till att antalet kvinnor ökar på ledande politiska positioner
  • SKL ska verka för jämställda arbetsvillkor och en jämställd lönepolitik
  • SKL ska bidra till utvecklingen av kvinnofridsarbetet och till att kommunerna och regionerna har ett ökat fokus på våldsförebyggande arbete
  • SKL ska verka för att medlemmarna jämställdhetsintegrerar verksamheter och beslutsprocesser
  • SKL ska verka för en kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess, ökad tillgång till rehabilitering för att förebygga sjukdom, samt att fler kvinnor och män återgår i arbete.

CEMR-deklarationen

SKL står bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) och rekommenderar kommuner och regioner att underteckna den.

Deklarationen innebär ett politiskt åtagande att verka för jämställdhet inom rollerna som politiskt organ, arbetsgivare och leverantör av välfärdstjänster.

Den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot