Publicerad: 5 februari 2018

Jämställdhet

Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantörer har kommuner och landsting en viktig roll för jämställdhet. SKL stöder medlemmarnas arbete med utbildningar, nätverk, material och särskilda satsningar.

Illustration med människor.

Ett jämställdhetsarbete som förändrar begränsande normer för maskulinitet kan ge stora vinster för både kvinnor och män och samhället som helhet. SKL har tagit fram material för att utveckla jämställdhetsarbetet.

Barnets rättigheter

CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Kongressuppdrag om jämställdhet

SKL:s kongress har gett förbundet ett antal specifika jämställdhetsuppdrag för perioden 2016‒2019:

  • SKL ska särskilt stödja kvinnor i uppdraget som ledande politiker för att bidra till att antalet kvinnor ökar på ledande politiska positioner.
  • SKL ska verka för jämställda arbetsvillkor och en jämställd lönepolitik.
  • SKL ska bidra till utvecklingen av kvinnofridsarbetet och till att kommunerna, landstingen och regionerna har ett ökat fokus på våldsförebyggande arbete.
  • SKL ska verka för att medlemmarna jämställdhetsintegrerar verksamheter och beslutsprocesser.
  • SKL ska verka för en kvalitetssäkrad sjukskrivningsprocess, ökad tillgång till rehabilitering för att förebygga sjukdom, samt att fler kvinnor och män återgår i arbete.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Publikationer

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot