Publicerad: 26 oktober 2016

Fem filmer om maskulinitet

Röster om manlighet är en serie filmer från SKL om att utmana normer för maskulinitet. I fem korta filmer möter du personer som förändrar mansnormer för arbete, våld, hälsa och föräldraskap - och som hittar nya former för att upptäcka och diskutera könsnormer.

Röster om manlighet

Under 2016 gör SKL med stöd av regeringen en särskild satsning på stöd till jämställdhetsarbete som riktar sig mot män, pojkar och maskulinitetsnormer. Ett led i satsningen är att lyfta goda exempel för att inspirera fler att försöka förändra destruktiva och begränsande normer för maskulinitet.

Det gör vi bland annat genom fem korta filmer där fyra män och en kvinna berättar om hur de på olika sätt bidrar till förändra normerna.

Fler röster om manlighet

Män och våld

Män och barn

Normer för manlighet

Män i förskolan

Youtube-kanalen SKL jämställdhet

Snöröjning, förlossningsvård och skolbetyg. Jämställdhet handlar om konkreta saker i människors vardag. Samtidigt kan det vara svårt att förklara vad ett jämställdhetsperspektiv innebär, eller vad det där med jämställdhetsintegrering faktiskt ska leda fram till.

Film är ett oöverträffat medel för att väcka känslor och skapa aha-upplevelser. Det enkla i bilden talar direkt till oss, det kan inte ersätta utförliga resonemang, men det kan ge oss gemensamma upplevelser att samtala omkring.

I Youtube-kanalen SKL Jämställdhet har vi samlat ett stort antal filmer om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Se dem själv för att få inspiration eller visa dem på kursen, på arbetsplatsträffen eller i andra sammanhang där ni lyfter jämställdhetsfrågor.

Jämställd snöröjning i Karlskoga

Män åker mer bil än kvinnor, medan kvinnor i större usträckning än män går, cyklar och åker kollektivt. Det var utgångspunkten när en grupp chefer i Karlskoga analyserade snöröjningen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot