Publicerad: 4 oktober 2018

Filmer om manlighet i förändring

Röster om manlighet är en serie filmer från SKL om att utmana normer för maskulinitet. I korta filmer möter du personer som förändrar manlighetsnormer för arbete, våld, hälsa och föräldraskap.

Röster om manlighet

Under 2016 och 2017 gör SKL med stöd av regeringen en särskild satsning på stöd till jämställdhetsarbete som riktar sig mot män, pojkar och maskulinitetsnormer. Ett led i satsningen är att lyfta goda exempel för att inspirera fler att försöka förändra destruktiva och begränsande normer för maskulinitet.

Det gör vi bland annat genom korta filmer där människor berättar om hur de på olika sätt bidrar till förändra normerna.

Film: Röster om manlighet Män och hälsa

Av de som besöker ungdomsmottagningar i Sverige är 11 procent pojkar och unga män. "Jag behövde lära mig att prata om mina känslor", säger Jonatan Nilsson som går till Mottagningen för unga män i Göteborg 2-3 gånger i månaden.

Film: Att ha rätt till sina egna känslor

Normen för manlighet lär oss att män ska vara starka och osårbara. En följd är att unga män i mycket mindre utsträckning än kvinnor söker hjälp när de mår dåligt. Mottagningen för unga män i Göteborg arbetar med att göra vården mer tillgänglig för killar som behöver hjälp. Filmen är en längre version av Röster om manlighet - Män och hälsa.

Film: Röster om manlighet - Män och våld

85 procent av de som misstänks för misshandel och 98 procent av de som misstänkts för sexuellt våld är män. "Män uppfostras till att kunna ta lite stryk, man ska inte visa sig svag, det finns en koppling mellan manlighet och våld", säger elevsamordnaren Erik Nilsson. Han leder ett projekt på Hahrska gymnasiet i Västerås för att minska våld och trakasserier mellan eleverna.

Film: Röster om manlighet - Män och barn

Pappor ger bort en stor del av sin föräldraledighet till mammorna - och missar därmed en chans att knyta nära relationer till barnet. "Den här actionhjälten som är beredd att ta en kula för sitt barn, men inte kan visa omsorg, det är en dysfunktionell människa, det är ingen vi ska se upp till", säger Shahab Ahmadian, nybliven pappa.

Film: Röster om manlighet - Män i förskolan

Av de som arbetar med barn i förskolan är 4,2 procent män. "Det här är ett yrke som passar alla oavsett kön", säger Per-Håkan Taavo som jobbat i förskolan i 27 år.

Film: Röster om manlighet - Normer för män

Begränsande och skadliga mansnormer drabbar både män och kvinnor. "En stark maskulinitetsnorm i en grupp eller en klass är svår att komma undan, det är ofta en viktig tillhörighet i den åldern också", säger Joanna Isaksson, projektledare för Normstorm som lär elever att ifrågasätta könsnormer genom normkritiska bilder.

Fler filmer om Jämställdhet

Snöröjning, förlossningsvård och skolbetyg. Jämställdhet handlar om konkreta saker i människors vardag. Samtidigt kan det vara svårt att förklara vad ett jämställdhetsperspektiv innebär, eller vad det där med jämställdhetsintegrering faktiskt ska leda fram till.

Film är ett oöverträffat medel för att väcka känslor och skapa aha-upplevelser. Det enkla i bilden talar direkt till oss, det kan inte ersätta utförliga resonemang, men det kan ge oss gemensamma upplevelser att samtala omkring.

I Youtube-kanalen SKL Jämställdhet har vi samlat ett stort antal filmer om jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Se dem själv för att få inspiration eller visa dem på kursen, på arbetsplatsträffen eller i andra sammanhang där ni lyfter jämställdhetsfrågor.

Jämställd snöröjning i Karlskoga

Män åker mer bil än kvinnor, medan kvinnor i större utsträckning än män går, cyklar och åker kollektivt. Det var utgångspunkten när en grupp chefer i Karlskoga analyserade snöröjningen ur ett jämställdhetsperspektiv.

Läs mer

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot