Publicerad: 1 februari 2018

Internationellt jämställdhetsarbete

Genom EU och det europeiska kommunförbundet CEMR har jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting en tydligt internationell prägel. 

Den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Närheten till människors vardagsliv gör att kommuner och landsting är de politiska nivåer som har bäst förutsättningar att främja jämställdhet.

Det är grundtanken bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen).

CEMR-deklarationen

Jämställdhet inom EU

Jämställdhet har varit en av EU:s målsättningar ända sedan bildandet. EU-kommissionen arbetar nu med två initiativ där jämställdhet ingår: New start to address the challenges of work-life balance faced by working families, samt den Europeiska sociala pelaren.

SKL:s styrelse har beslutat att båda dessa initiativ ska vara prioriterade frågor på förbundet under 2107.

Prioriterade EU-frågor för Sveriges Kommuner och Landsting 2017 (PDF, nytt fönster)

Balans mellan familj och arbetsliv

Kommissionen presenterade 2015 en färdplan för initiativet ”New start to address the
challenges of work-life balance faced by working families”. Initiativet ersätter kommissionens tillbakadragna förslag från 2008 om en revision av direktivet om mödraledighet.

Målet är att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden genom att modernisera och anpassa EU:s nuvarande regler till dagens arbetsmarknad för att ge föräldrar med barn och/eller beroende släktingar möjlighet till en bättre balans mellan familj och arbetsliv, för att möjliggöra en jämnare fördelning av vårdansvar mellan kvinnor och män samt för att stärka jämställdheten på arbetsmarknaden.

Ny pelare för sociala rättigheter

EU-kommissionen presenterade under våren 2016 ett första preliminärt utkast till en europeisk pelare för sociala rättigheter. Initiativet från kommissionen syftar till att främja sysselsättning, stärka skyddet för arbetstagarna, säkra de mest utsattas rättigheter och säkerställa den sociala sammanhållningen i unionen.

Initiativet berör många av de områden där ett stort ansvar i Sverige ligger på den lokala och regionala nivån så som bostadspolitik, sysselsättningspolitik, utbildning samt vård och omsorg. Förslagen berör också i hög grad SKL som arbetsgivarorganisation.

En pelare för sociala rättigheter väntas presenteras under det första kvartalet av 2017 och väntas innehålla både lagförslag och mjukare initiativ bland annat gällande förutsättningarna för att kombinera arbets- och familjeliv, tillgång till de sociala trygghetssystemen samt gällande
implementeringen av arbetstidsdirektivet. 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot