Publicerad: 23 augusti 2019

Internationellt jämställdhetsarbete och CEMR-deklarationen

Genom EU och det europeiska kommunförbundet CEMR har jämställdhetsarbetet i kommuner och landsting en tydligt internationell prägel. Från juni 2018 leder SKL:s vice ordförande Emil Broberg CEMR:s jämställdhetskommitté.

Den europeiska jämställdhetsdeklarationen

Närheten till människors vardagsliv gör att kommuner och landsting är de politiska nivåer som har bäst förutsättningar att främja jämställdhet.

Det är grundtanken bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen).

Arbetet med att sprida deklarationen övervakas av en särskild jämställdhetskommitté, CEMR:s Standing Committee for Equality. Från juni 2018 och två år framåt leds kommittén av SKL:s vice ordförande Emil Broberg.

CEMR-deklarationen

Jämställdhet inom EU

Jämställdhet har varit en av EU:s målsättningar ända sedan bildandet. EU-kommissionen arbetar med två initiativ där jämställdhet ingår: New start to address the challenges of work-life balance faced by working families, samt den Europeiska sociala pelaren.

SKL:s styrelse har beslutat att båda dessa initiativ ska vara prioriterade frågor på förbundet under 2108.

Prioriterade EU-frågor för Sveriges Kommuner och Landsting 2018 (PDF, nytt fönster)

Ny pelare för sociala rättigheter

I april 2017 presenterade kommissionen ett ”socialt paket”, med förslag till en europeisk så kallad pelare för sociala rättigheter, samt ett reflektionspapper om den sociala dimensionen av EU:s framtid.

Pelaren för sociala rättigheter väntas införas under 2018, bland annat genom att synliggöra sociala effekter i EU:s planering i en "social resultattavla".

Ett starkt deltagande från kommuner, landsting och regioner samt av arbetsmarknadens parter i både framtagandet och genomförandet av initiativ för att stärka den sociala dimensionen av EU är nödvändigt för att åtgärderna ska få reell effekt, anser SKL.

Balans mellan familj och arbetsliv

Inom ramen för kommissionens initiativ för en europeisk pelare för sociala rättigheter
presenterade den i april 2017 ett direktivförslag om förbättrad balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare.

Målet är att öka kvinnors deltagande på arbetsmarknaden genom att modernisera och anpassa EU:s nuvarande regler till dagens arbetsmarknad för att ge föräldrar med barn och/eller beroende släktingar möjlighet till en bättre balans mellan familj och arbetsliv, för att möjliggöra en jämnare fördelning av vårdansvar mellan kvinnor och män samt för att stärka jämställdheten på arbetsmarknaden.

Informationsansvarig

  • Anna Ulveson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot