Publicerad: 14 november 2018

CEMR-deklarationen

SKL står bakom den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR-deklarationen) och rekommenderar kommuner, landsting och regioner att underteckna den.

Council of European Municipalities and Regions (CEMR) är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation.

CEMR-deklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska verksamheten.

Deklarationen omfattar alla aspekter av verksamheten, dvs. såväl det politiska arbetet som arbetsgivarfrågor och servicen till invånarna.

Att underteckna deklarationen

När den politiska ledningen fattat beslut om att ställa sig bakom deklarationen, skickar undertecknande organisation en bekräftelse till CEMR:s kansli i Bryssel, på en särskild blankett:

Blankett för att bekräfta undertecknande av CEMR-deklarationen (JPG, öppnas i nytt fönster)

Bekräftelsen skickas till:

Council of European Municipalities and Regions (CEMR)

Square De Meeûs 1

1000 Brussels

Belgium

Observera att den adress till CEMR som anges i deklarationen är fel.

Undertecknande organisation bör också informera den nationella koordinatorn (se kontaktuppgifter längst ner på denna sida).

Positionspapper i tio punkter

Från juli 2018 till december 2020 leds arbetet i CEMR:s jämställdhetskommitté av SKL:s 3. vice ordförande Emil Broberg. Han är också CEMR:s talesperson i jämställdhetsfrågor. I samband med CEMR-konferensen i Bilbao sommaren 2018 antog organisationen ett nytt positionspapper och en handlingsplan för jämställdhetsarbetet under de kommande åren.

Positionspapperet omfattar tio punkter:

 1. Ett starkare politiskt åtagande för jämställdhet på alla nivåer i Europa
 2. Öka andelen kvinnor i politiska församlingar och jämn fördelning av makt och inflytande
 3. Sätt stopp för mäns våld mot flickor och kvinnor
 4. Stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och ekonomiska självständighet
 5. Underlätta att kombinera arbete och familjeliv
 6. Höja medvetenheten om hur ojämställdhet skapas och återskapas i samhället
 7. Jämställd tillgång till välfärdstjänster, service och resurser
 8. Jämställdhet som europeiskt kärnvärde i internationella sammanhang
 9. Jämställdhetsperspektiv i flykting- och migrationspolitiken
 10. Finansiering av lokalt jämställdhetsarbete

Fakta

CEMR är de europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. Jämställdhetsdeklarationen antogs av CEMR:s högsta politiska ledning i maj 2006.

Publikationer

Läs vidare

Informationsansvarig

 • Anna Ulveson
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot