Publicerad: 4 oktober 2018

Jämställda arbetsvillkor

Det finns tydliga strukturella skillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. SKL anser att det behövs ett aktivt och kraftfullt jämställdhetsarbete för att ge kvinnor och män likvärdiga möjligheter till karriär och löneutveckling.

Medlemmarna har gett SKL i uppdrag att verka för jämställda arbetsvillkor och en jämställd lönepolitik. Det är en rättvisefråga, men det är också viktigt för kommuner, landsting och regioner att vara attraktiva arbetsgivare.

Det handlar om lika lön för lika och likvärdigt arbete, men också om att kvinnor och män ska ha samma villkor när det gäller utveckling och karriär i arbetslivet. Möjligheten att kombinera familjeliv med yrkesarbete är en nyckelfråga, liksom åtgärder för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden (fler män i välfärdsyrken).

Jämställdhetsprogram i åtta punkter

SKL har antagit ett arbetsgivarpolitiskt jämställdhetsprogram i åtta punkter för att öka jämställdheten i kommuner, landsting och regioner: löner, lönespridning, karriärvägar, chefer, yrkesval, arbetstid, föräldraledighet och sjukfrånvaro.

Rapporten ska vara ett stöd för välfärdens arbetsgivare i deras jämställdhetsarbete.

Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv

Publikationer

Informationsansvarig

  • Anna Ulveson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot