Publicerad: 22 februari 2018

Jämställt föräldraskap - en angelägenhet för kommuner och landsting

Ett jämställt föräldraskap gynnar barns hälsa, utveckling och välbefinnande. Det är också viktigt för föräldrarnas relation till barnet och varandra. Kommuner och landsting kan bidra till mäns ökade ansvarstagande för föräldraskapet.

Att främja ett jämställt föräldraskap är viktigt för att motverka sjukskrivningar kopplat till deltidsarbete eller dubbel arbetsbörda hemma och på arbetet, och för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden.

Skrift om maskulinitet och jämställdhet

Skriften innehåller aktuell forskning, lärande exempel och framgångsfaktorer. Den vänder sig till dig som är politiker, chef eller strateg med ansvar för verksamhetsutveckling, men också till andra medarbetare inom kommuner och landsting.

Skriften Maskulinitet och jämställdhet - en introduktion till att förändra mansnormer

Stöd till jämställt föräldraskap

Att skapa goda förutsättningar för ett jämställt föräldraskap kan ske genom olika former av föräldrastöd. Stöd till föräldrar är en stor och växande verksamhet i kommuner och landsting, och erbjuds bland annat via mödra- och barnhälsovården, socialtjänst och första linjens barnpsykiatri. Föräldrastödet inom mödra- och barnhälsovården är av särskild vikt eftersom verksamheterna möter i stort sett alla blivande och nyblivna föräldrar, dessutom under en period då föräldraskapet formas.

Pappasamtal i Region Skåne

Region Skåne satsar sedan några år tillbaka på pappasamtal i föräldrastödet, med avsikt att öka pappors ansvar för föräldraskapet. I den här filmen, som kan användas som inspiration och diskussionsunderlag, får tittaren följa och se hur ett sådant samtal kan gå till.

”De här pappasamtalen har ju definitivt stärkt min roll som pappa”, säger pappan i filmen.

Informationsblad om jämställt föräldraskap

SKL har sammanfattat innehållet i skriften ”Maskulinitet och jämställt föräldraskap” på ett kort informationsblad, eftersom alla kanske inte har tid att läsa hela skriften.

Informationsbladet kan användas som ett underlag inför beslut för politiker och chefer, i samband med fortbildningar eller för att uppmärksamma och väcka vidare intresse kring frågor om jämställt föräldraskap. Informationsbladet är också användbart för spridning bland medarbetare och medborgare.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot