Publicerad: 29 april 2015

EU:s jämställdhetsstrategi

EU-kommissionen har en femårig strategi för jämställdhet mellan kvinnor och män för perioden 2010-2015. Strategin anger fem prioriteringar: ekonomisk självständighet, lika lön för lika arbete och arbete av lika värde, jämställdhet i beslutsfattandet, stopp för könsrelaterat våld samt främjande av jämställdhet utanför EU.

Prioriterade områden

  • Att få in fler kvinnor på arbetsmarknaden och att se till att EU når det övergripande sysselsättningsmålet på 75 procent för kvinnor och män 2020.
  • Att lägga fram målinriktade initiativ för att få in fler kvinnor på toppbefattningar i näringslivet.
  • Inrätta en årlig europeisk dag för lika lön för att lyfta fram det faktum att kvinnor fortfarande tjänar i genomsnitt nästan 18 procent mindre än män inom EU.
  • Att arbeta tillsammans med alla medlemsstater för att bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Årlig jämställdhetsdialog

Kommissionen kommer också att inrätta en årlig jämställdhetsdialog på toppnivå där Europaparlamentet, rådets ordförande, europeiska sociala samarbetspartner och det civila samhället ingår för att utvärdera hur strategin genomförs.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot