Publicerad: 7 maj 2018

Fråga och svar

10. Tillvägagångssättet för att jämställdhetsintegrera kan systematiseras och överföras till andra verksamheter

Långsiktigt hållbart förbättringsarbete kräver ett systematiskt arbetssätt. Det måste vara tydligt vem som gör vad, vem som fattar beslut, hur besluten ska genomföras och följas upp.

Att kunna beskriva arbetet med jämställdhetsintegrering så att det kan överföras till andra verksamheter är ett mått på hur systematiskt ni arbetat.

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot