Publicerad: 29 augusti 2018

Fråga och svar

3. Högsta cheferna säkerställer att politikernas beslut genomförs

  • Den högsta ledningen ansvarar för att det politiska beslutet om jämställdhetsintegrering genomförs i organisationen.
  • Du som är hög chef bör följa upp verksamheternas resultat utifrån kvinnor och män och säkerställa att jämställdhetsperspektivet finns med i verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner. Om analyser avslöjar brister i jämställdheten, bör ni i ledningen efterfråga förslag på åtgärder.
  • Se till att arbetet med jämställdhetsintegrering blir en återkommande punkt på dagordningen för chefs- och presidiekonferenser, kommunledningsgrupp, ledningsgrupper och andra forum där ni samlar era chefer. Ta upp jämställdhetsarbetet i dialogen med dina underlydande chefer, i utvecklingssamtal och lönesamtal.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot