Publicerad: 12 februari 2019

Fråga och svar

3. Högsta cheferna säkerställer att politikernas beslut genomförs

  • Den högsta ledningen ser till att jämställdhetsarbetet organiseras ändamålsenligt och att resurser avsätts för arbetet.
  • Cheferna kommunicerar syftet med jämställdhetsarbetet, så att berörda medarbetare förstår varför det är viktigt och vad det ska leda till.
  • Du som är hög chef bör följa upp verksamheternas resultat utifrån kvinnor och män och säkerställa att jämställdhetsperspektivet finns med i verksamhetsberättelser och verksamhetsplaner. Om analyser avslöjar brister i jämställdheten, bör ni i ledningen efterfråga förslag på åtgärder.
  • Se till att arbetet med jämställdhetsintegrering blir en återkommande punkt på dagordningen för chefs- och presidiekonferenser, kommunledningsgrupp, ledningsgrupper och andra forum där ni samlar era chefer. Ta upp jämställdhetsarbetet i dialogen med dina underlydande chefer, i utvecklingssamtal och lönesamtal.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot