Publicerad: 20 augusti 2018

Fråga och svar

4. Ledningen säkerställer organisationens kompetens för att arbeta med jämställdhetsintegrering

För att jämställdhetsintegrera verksamheten behöver chefer och medarbetare kompetens i jämställdhet, jämställdhetsanalys, styrning, ledning, uppföljning och förbättringsarbete. Alla behöver inte kunna allt, kompetensbehovet utgår från den enskilda medarbetarens eller chefens specifika uppdrag och verksamhetsområde. Även förtroendevalda behöver grundläggande kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

  • Som politiker kan du fatta beslut om att varje förvaltning ska avsätta resurser till jämställdhetsutbildning, och att både personal och politik ska få del av utbildningsinsatserna.
  • Som chef ansvarar du för att förvaltningen har rätt kompetens för att fullgöra de åtaganden som följer av politiska beslut samt av lagar och förordningar.
  • Som strateg har du en nyckelroll i uppbyggnaden av jämställdhetskompetens genom att bidra med expertkunskaper i utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för medarbetare i organisationen, genom att analysera behoven av kompetensutveckling och verka för att de blir tillgodosedda.

Publikationer

Kurser och konferenser

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot