Publicerad: 20 augusti 2018

Fråga och svar

4. Ledningen säkerställer organisationens kompetens för att arbeta med jämställdhetsintegrering

För att jämställdhetsintegrera verksamheten behöver chefer och medarbetare kompetens i jämställdhet, jämställdhetsanalys, styrning, ledning, uppföljning och förbättringsarbete. Alla behöver inte kunna allt, kompetensbehovet utgår från den enskilda medarbetarens eller chefens specifika uppdrag och verksamhetsområde. Även förtroendevalda behöver grundläggande kunskap om jämställdhet och jämställdhetsintegrering.

  • Som politiker kan du fatta beslut om att varje förvaltning ska avsätta resurser till jämställdhetsutbildning, och att både personal och politik ska få del av utbildningsinsatserna.
  • Som chef ansvarar du för att förvaltningen har rätt kompetens för att fullgöra de åtaganden som följer av politiska beslut samt av lagar och förordningar.
  • Som strateg har du en nyckelroll i uppbyggnaden av jämställdhetskompetens genom att bidra med expertkunskaper i utbildningar och andra kompetenshöjande insatser för medarbetare i organisationen, genom att analysera behoven av kompetensutveckling och verka för att de blir tillgodosedda.

Publikationer

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot