Publicerad: 17 augusti 2018

Fråga och svar

8. Verksamheternas resultat för kvinnor och män, flickor och pojkar, kan utläsas ur ordinarie verksamhets- och budgetuppföljning

Jämställdhetsintegrering innebär att uppföljningen av verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv inte ska kräva något eget system, utan framgå av den ordinarie verksamhets- och budgetuppföljningen.

Att följa upp jämställdhet i ordinarie verksamhets- och budgetuppföljning innebär att ni tar reda på vilka positiva eller negativa effekter er verksamhet har för kvinnor och män, flickor och pojkar, i förhållande till verksamhetens mål. För att följa upp hur verksamheten bidrar till en jämställd samhällsutveckling, bör uppföljningen också göras utifrån de nationella jämställdhetspolitiska målen.

  • Som politiker verkar du för att jämställdhet är synligt i de dokument som är politiskt beslutade och som styr verksamheten.
  • Som chef ansvarar du för att uppföljningssystemet visar hur verksamhet och budget faller ut för kvinnor och män, flickor och pojkar. Det förutsätter tillgång till könsuppdelad statistik och könsuppdelade mål, samt att det finns jämställdhetsindikatorer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot