Publicerad: 29 april 2019

Fråga och svar

9. Jämställdhetsintegreringen leder till konkreta och hållbara förbättringar

Jämställdhetsarbetet är en del av det kontinuerliga arbetet för att höja eller säkerställa kvaliteten i verksamheterna. Med hållbara verksamhetsförbättringar menar vi både förbättringar i strukturerna för jämställdhetsintegrering och konkreta förbättringar i den service som ges till kvinnor och män, flickor och pojkar.

  • Som politiker kan du efterfråga vilka resultat ert beslut om jämställdhetsintegrering har fått i det dagliga arbetet som riktar sig mot elever, brukare, patienter och andra grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Det är både ett sätt att lyfta upp goda exempel och att tydliggöra era förväntningar på verksamheterna om resultat. Konkreta exempel på verksamhetsförbättringar är viktiga för att kommunicera jämställdhetsfrågor till medborgarna, för att förklara politiska prioriteringar och visa hur de gagnar kommunen och dess invånare.
  • Som strateg är du länken mellan jämställdhet som kunskapsområde och organisationen som ska jämställdhetsintegreras, men du är också en länk mellan politiska beslut och verkställighet i organisationen. Du följer upp enskilda förbättringsarbeten i verksamheten, samlar och sprider lärande exempel och konkreta förbättringar för invånarna.

Film: Jämställd musikskola i Eskilstuna

Filmen visar hur den kommunala kulturskolan i Eskilstuna jobbar för att ge eleverna möjlighet att välja instrument fritt, utan att begränsas av vad tjejer och killar förväntas spela.

Material

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot