Publicerad: 8 juni 2017

Fråga och svar

1. Uppstart

Förberedelser på hemmaplan inför mötet

En gemensam bild av uppdrag och nuläge underlättar kommunikation och jämförelser mellan deltagande kommuner. Underlag för Kommunfakta ska tas fram för att deltagande kommuner ska kunna förbereda sig.

Vad behöver göras?

Uppdraget för jämställdhetsintegrering – ta reda på hur ser det ut, vem som ansvarar och när beslutet är taget.

Identifiera förutsättningar i kommunen:

 • Resurser: identifiera och säkerställ att politik, chef och nyckelperson är involverade, införstådda med sitt uppdrag och har avsatt tid för arbetet.
 • Nuläge: beskriv hur det ser ut i kommunen vad gäller demografi, organisation, mål och prioriterade områden utifrån mallen Kommunfakta.
 • Kommunikation: kommunicera till identifierade intressenter varför och hur kommunen ska utveckla sitt arbete med jämställdhetsintegrering, ta fram kommunikationsmaterial.

Vad ska vi uppnå?

 • Förankring hos politik och ledning.
 • Tillsatta roller med representation från politik, chef och nyckelperson.
 • Beskrivning av kommunen, fakta och nuläge, maila till projektledaren eller lägg ut på projektplatsen.
 • Kommunikation till identifierade intressenter.

Material

Samtliga länkar är i PPT och PDF och öppnas i nytt fönster.

Mall: Kommunfakta

Mall: Kommunikationsplan

Exempel: Budskapsplattform

Uppstart

Innehåll

 • Information om uppstart, introduktion, erfarenheter från pilotprojektet.
 • Modellkommuner och benchmarkingkommuner i grupper för att påbörja arbetet.

Vad ska uppnås?

 • Skapa en gemensam bild av projektet och modellen.
 • Skapa kontakt för fortsatt arbete och komma överens om tidplaner för 2017.

Material

Inbjudan och deltagarlista

Mall: Kommunfakta (PPT, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot