Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

2. Benchmarkingträff 1: Ledning och styrning

Förberedelser på hemmaplan


Vad behöver göras?

 • Diskutera och se var ni befinner er avseende de olika punkterna på checklistan för jämställdhetsintegrering. Gör en självskattning.
 • Se filmen Styrkedjan
 • Utifrån filmen och er självskattning, reflektera och beskriv hur er styrkedja ser ut, var finns ett jämställdhetsperspektiv integrerat idag?
 • Identifiera vilka områden som ni vill förbättra.
 • Planera benchmarkingmöte1 tillsammans.
 • Förbered presentation utifrån powerpoint-mall, lägg upp på Projektplatsen senast en vecka före Benchmarkingträff 1.

Vad ska vi uppnå?

 • Ifylld självskattning för jämställdhetsintegrering.
 • Förståelse för förutsättningarna för jämställdhetsintegrering.
 • Beskrivning av organisationens ledning och styrning (styrkedjan) i powerpoint.

Material

Mall: Checklista för Jämställdhetsintegrering (PDF, nytt fönster)

Film: Styrkedjan

Mall: Benchmarkingträff 1 Ledning och styrning (PPT, nytt fönster)

Fakta: Detta är Benchmarking (PDF, nytt fönster)

Benchmarkingträff 1


Hur går vi tillväga?

 • Genomför kunskapsinventering.
 • Utbyt erfarenheter med de andra kommunerna.
 • Diskutera och lär över gränserna hur förbättringarna kan genomföras på hemmaplan.
 • Identifiera idéer om förbättringar för jämställdhetsintegrering.
 • Modellkommunen återkopplar till projektledningen

Vad ska uppnås?

 • Idéer om förbättringar för bättre jämställdhetsintegrering att överföra till den egna kommunen.
 • Lärdomar från andra kommuner.

Material

Samtliga länkar är i PPT och PDF och öppnas i nytt fönster

Mall: Kompetensinventering

Mall: Kompetenstrappan

Mall: Checklista för benchmarkingträffar

Fakta: Detta är benchmarking

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot