Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

4. Benchmarkingträff 2: Förbättringsarbete

Hur går vi tillväga?

  • Utbyt erfarenheter med de andra organisationerna utifrån underlag om valt förbättringsarbete.
  • Diskutera och lär över organisationsgränser hur förbättringarna kan genomföras på hemmaplan.
  • Identifiera idéer om förbättringar för jämställdhetsintegrering.

Vad ska uppnås?

  • Idéer om förbättringar för bättre jämställdhetsintegrering att överföra till den egna organisationen.
  • Lärdomar från andra organisationer.

Material

Samtliga länkar är i PPT och PDF och öppnas i nytt fönster.

Mall: Benchmarkingträff 2 Förbättringsarbete

Mall: Checklista vid benchmarkingträffar

Fakta: Detta är benchmarking

Mall: Återkoppling benchmarkingmöten

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot