Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

5. Arbete på hemmaplan 

Fortsätt ert påbörjade förbättringsarbete utifrån de olika stegen som beskrivs under Steg 3. Arbete på hemmaplan. Ta med lärdomar från benchmarkingtillfället och överför till era förbättringsarbeten. Använd det stödmaterial som ni behöver.

Vad behöver göras inför Benchmarkingträff 3?

  • Beskrivning av nuläget utifrån uppstartat eller planerat förbättringsarbete.
  • Lägg ut ifylld mall på projektplatsen.
  • Vad ska uppnås?
  • Ifylld mall för presentation på benchmarkingmöte 3.

Material

Mall: Benchmarking 3 Förbättringsarbete (PPT, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot