Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

7. Arbete på hemmaplan

Fortsätt ert förbättringsarbete utifrån de olika stegen som beskrivs under Steg 3. Arbete på hemmaplan. Ta med lärdomar från benchmarkingmötet och överför till era förbättringsarbeten. Använd det stödmaterial som ni behöver.

Förberedelser inför steg 8. Projektavslut

  • Beskrivning av nuläget utifrån uppstartat eller planerat förbättringsarbete.
  • Förbereda redovisning av förbättringsarbeten, resultat eller pågående arbete.
  • Identifiera framgångsfaktorer, utmaningar och lärdomar för hela projektet.
  • Diskutera och se var ni befinner er avseende de olika punkterna på checklistan. Gör en självskattning.

Vad ska uppnås?

  • Uppdaterad självskattning – Checklista för jämställdhetsintegrering.
  • Underlag inför projektavslut.
  • Lägg ut material på projektplatsen.

Material

Samtliga länkar är i PPT och PDF och öppnas i nytt fönster.

Mall: Projektavslut

Mall: Checklista för Jämställdhetsintegrering

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot