Publicerad: 23 april 2019

Fråga och svar

Det är kort om tid för att kunna uppfylla alla kriterier, blir det en ny omgång 2020?

SKL:s ambition är att fortsätta arbetet med Modellkommuner och Modellregioner. Beslut har dock inte tagits än om när en ny omgång kan starta.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot