Publicerad: 23 april 2019

Fråga och svar

Finns några riktlinjer eller något formulär för intresseanmälan?

Nej, inte ännu. Formulär för intresseanmälan publiceras när ny utlysning görs inför starten av omgången 2020.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot