Publicerad: 23 april 2019

Fråga och svar

Måste kommunen delta med samtliga verksamheter i jämställdhetsarbetet?

Nej, vi jobbar med den övergripande ledningen och styrningen och väljer ut en verksamhet där vi testar att den jämställdhetsintegrerade styningen och uppföljningen fungerar hela vägen ut i linjen.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot