Publicerad: 23 april 2019

Fråga och svar

Vilka ska åka till de gemensamma träffarna i Stockholm?

Alla chefer, politiker och nyckelperoner bör delta vid uppstartsmötet den 5 februari för regionerna och 7 februari för kommunerna. Syftet är att få en gemensam gund och förståelse av modellen och vad som ska åstadkommas.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot