Publicerad: 13 februari 2019

Fråga och svar

5. Arbete på hemmaplan 

Fortsätt det påbörjade förbättringsarbetet utifrån självskattningen och lärdomarna från benchmarking 2.

Vad ska vi uppnå?

 • Verksamhetsförbättring i en specifik verksamhet.
 • Förbättrade system och rutiner för analys och uppföljning för att mäta resultat av jämställdhetsarbetet.
 • Förbättrade rutiner för jämställdhetsintegrerade beslut.
 • Identifiera och planera insatser för förbättring av resultat utifrån mätning och uppföljning.
 • Förbättring av någon eller några av punkterna i checklistan för jämställdhetsintegrering.

Hur går vi tillväga?

 • Använd lärdomar från benchmarkingen i det fortsatta systematiska förbättringsarbetet.
 • Involvera fler delar av organisationen.
 • Välj ett eller flera förbättringsområden i system för att följa upp och analysera resultat av jämställdhetsarbetet och verksamhetens resultat för olika grupper av kvinnor män, flickor och pojkar, samt förbättrade rutiner för jämställdhetsintegrerade beslut.
 • Planera för att testa och genomföra en förbättring.
 • Testa att genomföra en förbättring. Testa det som mest sannolikt ger effekt. Börja i liten skala.
 • Studera resultatet. Blev det en förbättring? Har vi hittat rätt lösning? Om inte, testa något annat. Ibland måste en backa tillbaka i stegen.
 • När rätt lösning är funnen ‒ säkra förbättringen och sprid lösningen.
 • Reflektera över lärdomar av förbättringen, kommunicera vad vi har lärt oss.

Konceptet bygger på PDSA-modellen, eller kvalitetscykeln. Använd den modell och det material som er organisation brukar använda för att systematiskt planera, genomföra och följa upp förbättringsarbete.

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot