Publicerad: 22 januari 2019

Fråga och svar

7. Arbete på hemmaplan

Arbete på hemmaplan
Fortsätt det påbörjade förbättringsarbetet utifrån självskattningen och lärdomarna från benchmarkingen. Nedan beskrivs olika steg för att systematiskt arbeta med förbättringar.

Vad ska vi uppnå?

 • Ett antal planerade eller genomförda konkreta förbättringar i styrning och ledning.
 • Planerade eller genomförda förbättringar för att säkerställa jämställd service och resursfördelning inom en verksamhet.
 • Förbättring av någon eller några av punkterna i checklistan för jämställdhetsintegrering.
 • Plan för att säkerställa att organisationens alla verksamheter ger likvärdig och bra service, bemötande och resursfördelning till olika grupper av kvinnor, män, flickor och pojkar.

Hur går vi tillväga?

 • I samarbete med verksamhetsföreträdare, välj ett förbättringsområde i ledning, styrning och uppföljning av en verksamhet. Utgå från organisationens prioriterade mål och identifierade ojämställdhetsproblem.
 • Samla fakta och data om hur det ser ut idag.
 • Ta reda på varför det ser ut som det gör idag och försök finna orsaker till problemen. Analysera och hitta möjliga lösningar.
 • Planera för att testa och genomföra en förbättring.
 • Testa att genomföra en förbättring. Testa den som mest sannolikt ger effekt. Börja i liten skala.
 • Studera resultatet. Blev det en förbättring? Har vi hittat rätt lösning? Om inte, testa att förbättra något annat. Ibland måste en backa tillbaka i stegen.
 • När rätt lösning är funnen ‒ säkra förbättringen och sprid lösningen.
 • Reflektera över lärdomar av förbättringen, kommunicera vad vi har lärt oss

Material

Checklista för jämställdhetsintegrering (Excel, öppnas i nytt fönster)

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot