Publicerad: 20 juni 2017

Jämställdhetsintegrering, stöd

Invånarna i kommuner och landsting ska inte få sämre service eller mindre resurser bara för att de hör till ett visst kön. Jämställdhet är en rättighet för kvinnor och män, flickor och pojkar, och en del av uppdraget i kommuner och landsting.

Genom sin närhet till människors vardagsliv är kommuner och landsting de politiska nivåer som har bäst förutsättningar att främja jämställdhet och motverka ojämställdhet. 

SKL stöder medlemmarnas jämställdhetsarbete genom särskilda satsningar,utbildningar, vägledningar och andra publikationer, nätverk och webbportalen Jämställ.nu. Samtidigt pågår ett arbete för att göra jämställdhet till ett integrerat perspektiv i allt SKL:s arbete.

Under 2008-2013 gjorde SKL en särskild satsning stöd till jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting och regioner: Program för hållbar jämställdhet.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot