Publicerad: 20 augusti 2019

Jämställd sjukskrivning

Jämställdhetsperspektivet är en viktig del i kvalitetsarbetet med sjukskrivningar och rehabilitering.

Sedan 2010 har sjukfrånvaron ökat för både kvinnor och män. Sjukfrånvaron är högst bland kvinnor, där den också har ökat mest. Ökningen beror framförallt psykisk ohälsa, som idag är den vanligaste sjukskrivningsorsaken för både kvinnor och män.

SKL och regeringen har tecknat en överenskommelse för att förebygga eller förkorta sjukskrivning och främja kvinnors och mäns återgång i arbete.

Från och med 2017 ingår jämställdhetsperspektivet i samtliga villkorsområden i överenskommelsen.

Så här stöder SKL jämställd sjukskrivning och rehabilitering

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot