Publicerad: 30 maj 2016

Jämställd sjukskrivning

Kvinnor är sjukskrivna i betydligt högre utsträckning än män. Jämställd sjukskrivning är en satsning för att säkerställa en jämställd sjukskrivnings-och rehabiliteringsprocess, där patientens kön inte påverkar beslut eller behandling.

Det finns flera studier som visar att kvinnor och män oavsiktligt behandlas olika i vården. I stället för en individuell bedömning möter vården patienterna utifrån föreställningar om kön.

Det kan leda till ojämställdhet i vården och att vården inte ges på samma villkor till alla. Det kan i sin tur påverka beslut om sjukskrivning och utformningen av rehabilitering av sjukskrivna kvinnor och män.

Jämställd sjukskrivning är en del av överenskommelsen Sjukskrivningsmiljarden mellan SKL och regeringen.

Arbetet med Jämställd sjukskrivning under 2014-2015

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot