Publicerad: 4 oktober 2018

Jämställd sjukskrivning

Kvinnor är sjukskrivna i betydligt högre utsträckning än män. För att få till en mer kvalitetssäker process, där patientens kön inte påverkar beslut eller behandling, behöver jämställdhetsaspekten tydligare integreras i arbetet med sjukskrivning och rehabilitering.

Det finns flera studier som visar att kvinnor och män oavsiktligt behandlas olika i hälso- och sjukvården. I stället för en individuell bedömning möter vården patienterna utifrån föreställningar om kön. Det kan leda till ojämställdhet och att vården inte ges på samma villkor till alla. Något som i sin tur påverkar beslut om sjukskrivning och utformningen av rehabilitering av sjukskrivna kvinnor och män.

Jämställd sjukskrivning finns med i SKL:s överenskommelse med regeringen om en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess 2017-2018. Målet är att jämställdhetsperspektivet ska bli en integrerad del i landstingens kvalitetsarbete med sjukskrivning och rehabilitering.

Arbetet med Jämställd sjukskrivning under 2017-2018

Informationsansvarig

  • Cecilia Alfvén
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot