Publicerad: 20 februari 2017

Jämställt arbetsliv

Det finns tydliga strukturella skillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. SKL anser att det behövs ett aktivt och kraftfullt jämställdhetsarbete för att ge kvinnor och män likvärdiga möjligheter till karriär och löneutveckling.

Medlemmarna har gett SKL i uppdrag att verka för jämställda arbetsvillkor och en jämställd lönepolitik. Det är en rättvisefråga, men det är också viktigt för kommuner, landsting och regioner att vara attraktiva arbetsgivare.

Det handlar om lika lön för lika och likvärdigt arbete, men också om att kvinnor och män ska ha samma villkor när det gäller utveckling och karriär i arbetslivet. Möjligheten att kombinera familjeliv med yrkesarbete är en nyckelfråga, liksom åtgärder för att bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden (fler män i välfärdsyrken!).

Jämställdhetsprogram i åtta punkter

SKL har antagit ett arbetsgivarpolitiskt jämställdhetsprogram i åtta punkter. Programmet omfattar åtta punkter som sammantaget kan öka jämställdheten i kommuner, landsting och regioner: löner, lönespridning, karriärvägar, chefer, yrkesval, arbetstid, föräldraledighet och sjukfrånvaro.

Rapporten ska vara ett stöd för välfärdens arbetsgivare i deras jämställdhetsarbete.

Läs vidare

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot