Publicerad: 4 oktober 2018

Kvinnor som toppolitiker

Kommuner, landsting och regioner styrs av 36 000 förtroendevalda kvinnor och män. Könsfördelningen i fullmäktige och nämnder är de politiska partiernas ansvar, men SKL arbetar på olika sätt för att stödja kvinnor som är toppolitiker.

SKL stödjer kvinnor i uppdraget som politiska ledare genom att stärka det politiska
ledarskapet och fördjupa kunskaperna om uppdraget att styra och leda en kommun, ett landsting eller en region.

SKL erbjuder bland annat ett ledarprogram, nätverk och mentorprogram gemensamt för både kvinnor och män. Vi har en årlig exklusiv dag för toppolitiker som är kvinnor där vi skapar ny erfarenhetskunskap.

Genom ett internationellt ledarprogram får toppolitiker möjlighet att stärka sitt eget ledarskap i rollen som mentorer åt kvinnliga politiker i andra länder. SKL vill bidra till att stärka demokratin samt att öka kunskapen om välfärd och politiskt ledarskap både för deltagare och mentorer.

SKL:s stöd till kvinnor i politiken

Informationsansvarig

  • Lena Lindgren
    ProjektledareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot