Publicerad: 9 maj 2018

Män och jämställdhet

Arbetet med jämställdhet måste involvera pojkar och män, och utmana föreställningar om manlighet. SKL har tagit fram filmer och skrifter som kan hjälpa politiker, chefer och strateger att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och normer för maskulinitet.

Illustration med människor.

Skrifter, filmer och inspirationsmaterial för att stärka skolans arbete med jämställdhet genom att involvera män och pojkar.

Barnets rättigheter

Kunskapsunderlag, filmer och infoblad om hur vård och omsorg kan stärka sin förmåga att fånga upp psykisk ohälsa och depression hos män och pojkar.

Illustration med människor.

Skrifter, filmer och inspirationsmaterial som visar hur nya arbetssätt inom mödra- och barnhälsovård kan stärka ett jämställt föräldraskap.

Barnets rättigheter

Kunskapsöversikt om förutsättningar för att utveckla kvaliteten i det våldsförebyggande arbetet med män som utövar våld.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot