Publicerad: 20 januari 2017

Satsning på män och jämställdhet

SKL och regeringen gör en gemensam satsning under 2017 för att stärka jämställdhetsarbetet genom att involvera fler män och pojkar  och förändra skadliga normer för manlighet.

Satsning på män och jämställdhet

I oktober 2015 träffade SKL en överenskommelse med regeringen om en särskild satsning för att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.

En kartläggning som SKL genomfört under 2016 visar att det finns ett starkt intresse för frågan bland kommuner och landsting, men att det också finns ett stort behov av kunskap och lärande exempel.

SKL har därför träffat en överenskommelse med regeringen om att fortsätta satsningen under 2017.

Fokus kommer att ligga på våldsförebyggande arbete, utbildning och hälsa. Av överenskommelsens 8 miljoner kronor är 3 miljoner kronor öronmärkta för arbete inom området psykisk hälsa.

Filmer och spridning under 2016

Under 2016 genomförde SKL en rad aktiviteter inom ramen för satsningen:

 • genomfört fyra tematiska workshops med forskare och praktiker
 • genomfört en dag om män, maskuliniteter och jämställdhet i Almedalen
  Män, sexualitet och våld, Almedalsseminarie
 • gjort en omfattande kartläggning av arbetet med män, pojkar och maskulinitetsfrågor i kommuner och landsting
 • producerat fem filmer om att förändra normer för manlighet
  Fem filmer om maskulinitet
 • genomfört regionala konferenser om maskulinitet och jämställdhet i Göteobrg, Malmö, Umeå och Stockholm
  Dokumentation: Makulinitet och jämställdhet
 • fördelat medel till spridning av metoder och insatser för att arbeta med män, pojkar och maskulinitetsfrågor.

Projekt som har fått stöd till spridning

Under 2016 fördelade SKL med till ett 15-tal verksamheter för att ge dem möjlighet att paketera och sprida sina arbetssätt till andra:
 • Göteborgs Stad, Stadsdelsförvaltning Centrum – Mottagningen för unga män, ta fram och sprida workshopmetod.
 • Barn- och ungdomsförvaltningen, Halmstad – publicera och sprida koncept där studenter från Högskolan i Halmstad är mentorer åt ensamkommande flyktingungdomar och yngre barn.
 • Katrineholms kommun - Integrerat normkritiskt arbetssätt på högstadiet i kommunen. Gemensam Jämställdhetskick-off.
 • Eskilstuna kommun – konferens förebygga våld genom samtal med män med funktionsnedsättningar, VIP.
 • Eskilstuna kommun – Män i förskola, systematisera, dokumentera och sprida arbetssätt.
 • Jönköpings kommun – Normstorm, skola och offentligt rum, normkritisk bildpedagogik.
 • Västerås Stad - En kommun fri från våld, sprida arbetssätt. Gemensam ansökan från Västerås, Borås, Ronneby, Upplands-Väsby, Gävle och Älvsjö stadsdelsförvaltning (i Stockholm stad).
 • Landstinget i Värmland - Sex och samlevnad för unga nyanlända på hvb-hem. Spridningskonferens.
 • Region Örebro län – Konferens för erfarenhetsutbyte i offentlig sektor om maskulinitetsnormer.
 • Uppsala kommun – Skola, arbete med maskulinitetsnormer för elever med utländsk bakgrund.
 • Lunds kommun – Socialförvaltningens mottagning för män i kris. Dokumentera och sprida metod.
 • Kristianstads kommun – Kulturhuset Barbackas normkreativa verksamhet, konferens.
 • Uddevalla kommun – Män i förskola. Spridning inom kommun, material för spridning.
 • Stockholms läns landsting, sprida arbetssätt med manliga
  romska hälsoinspiratörer.
 • Region Skåne, sprida metod för jämställt föräldraskap och enskilda föräldrasamtal.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot