Publicerad: 22 december 2017

Satsning på män och jämställdhet

Jämställd hälsa, utbildning, föräldraskap och våldsförebyggande arbete står i fokus för SKL:s och regeringens fortsatta satsning på män och jämställdhet under 2017.

Under 2017 fortsätter satsningen med en fördjupning inom fyra områden:

  • jämställd hälsa
  • utbildning
  • föräldraskap
  • våldsförebyggande arbete.

Satsningen har ett särskilt fokus på mäns och pojkars psykiska hälsa.

Överenskommelse 2017 om män och jämställdhet (PDF, öppnas i nytt fönster)

Ingen jämställdhet utan män

Mäns och pojkars delaktighet är en förutsättning för att vi ska nå det jämställda samhället. Skadliga och begränsande normer för manlighet drabbar både kvinnor, män, pojkar och flickor.

Därför inledde regeringen och SKL en gemensam satsning 2016 på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män och pojkar.

Rapporter och kunskapsunderlag

Satsningen kommer att resultera i ett antal publikationer som förmedlar kunskap om hur normer för manlighet påverkar mäns och kvinnors olika livsvillkor, hur man kan arbeta för att förändra dessa normer och vilka samhällsvinster det leder till. Materialen presenteras i början av 2018.

Syftet med de skrifter som tas fram inom satsningen är att underlätta för politiker, chefer och strateger i kommuner, regioner och landsting att arbeta med att förändra normer för maskulinitet på olika verksamhetsområden.

Filmer - Röster om manlighet

Röster om manlighet är en serie filmer från SKL om att utmana normer för maskulinitet. Korta dokumentära filmer som belyser goda exempel på verksamhet inom skolan, vården och i samverkan mellan olika aktörer i kommuner, regioner och landsting. 

Filmerna kan användas som inspiration eller i utbildning för politiker, ledning och medarbetare.

Filmer i serien Röster om manlighet

Aktuellt

SKL tycker

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot