Publicerad: 4 oktober 2018

Män och jämställdhet

Arbetet med jämställdhet måste involvera pojkar och män, och utmana föreställningar om manlighet. SKL har tagit fram filmer och skrifter som kan hjälpa politiker, chefer och strateger att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och normer för maskulinitet.

Illustration med människor.

Skrifter, filmer och inspirationsmaterial för att stärka skolans arbete med jämställdhet.

Barnets rättigheter

Kunskapsunderlag, filmer och infoblad om psykisk ohälsa och depression hos män och pojkar.

Illustration med människor.

Skrifter, filmer och inspirationsmaterial om jämställt föräldraskap.

Barnets rättigheter

Kunskapsöversikt om förutsättningar för att utveckla kvaliteten i det våldsförebyggande arbetet med män som utövar våld.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot