Publicerad: 8 maj 2017

Män och jämställdhet 2016

Ett stort intresse inom kommuner och landsting för frågan om män och jämställdhet, men också ett stort behov av mer kunskap och metoder på området. Det är två tydliga resultat från satsningen på män och jämställdhet under 2016.

SKL och regeringen träffade i oktober 2015 en överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.

Under 2016 har SKL kartlagt de senaste tio årens arbete på området. Ett antal verksamheter har fått möjlighet att systematisera och sprida sina arbetssätt till andra verksamheter. Frågan om män och jämställdhet har uppmärksammats och spridits genom konferenser, nätverksarbete, workshops och filmproduktion.

Resultatrapport för satsningen 2016 på män och jämställdhet (PDF, nytt fönster)

Några slutsatser från arbetet

  • Det finns ett stort intresse bland kommuner och landsting för att arbete med män och jämställdhet, men det saknas kunskap om hur och varför män och pojkar är viktiga för jämställdheten. Kommuner och landsting efterfrågar kunskap och lärande exempel.
  • ”Maskulinitet” är inget etablerat begrepp, och ännu mindre ”maskulinitetsnormer”. Det råder stor osäkerhet om hur föreställningar om manlighet präglar människor och verksamheter och bidrar till att upprätthålla ojämställdhet.
  • Det är viktigt att skapa förutsättningar för mäns och pojkars delaktighet i arbetet. Arbetet präglas fortfarande av en diskussion om pojkar och män, i stället för en dialog med pojkar och män.
  • Det behövs mer konkretisering och fördjupning i hur mäns och pojkars livsvillkor och maskulinitetsnormer skiljer sig mellan olika verksamheter för att kunna starta ett förändringsarbete.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot