Publicerad: 4 oktober 2018

Normreform för ökad jämställdhet

Ett jämställdhetsarbete som utmanar begränsande och skadliga normer för maskulinitet kan ge stora vinster för både kvinnor och män och för samhället som helhet. Det behövs en normreform.

En normreform kan ge stora samhällsvinster, så som:

  • ökad trygghet
  • förbättrad hälsa
  • mer jämställda relationer
  • minskat våld
  • höjd kvalitet inom skola, vård och omsorg.

Ett jämställdhetsarbete som involverar män och pojkar i högre utsträckning är också en nyckel till att luckra upp den könssegregerade arbetsmarknaden och bredda rekryteringen till offentlig sektor.

Röster om manlighet, normreform

Två politiker, Johnny Magnusson (M), ordförande i regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, och Jimmy Jansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Eskilstuna Kommun, pratar i den här filmen om hur förändrade mansnormer kan skapa samhällsvinster för generationer framåt.

Informationsblad om män och jämställdhet

SKL har sammanfattat innehållet i skriften ”Maskulinitet och jämställdhet – en introduktion till att förändra mansnormer” på ett informationsblad med infografik, fakta och budskap, eftersom alla kanske inte har tid att läsa hela skriften.

Informationsbladet kan användas som underlag inför beslut för politiker och chefer, i utbildningar eller för att uppmärksamma och väcka vidare intresse kring vinsterna med förändrade mansnormer att öka pojkars och mäns delaktighet i jämställdhetsarbetet. Det kan också användas för spridning bland medarbetare och medborgare.

Informationsblad om män och jämställdhet (PDF, nytt fönster)

Publikationer

Informationsansvarig

  • Magnus Jacobson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot