Publicerad: 1 december 2017

Webbsändningar om män och jämställdhet

Att förändra snäva förväntningar på hur män och pojkar ska vara är en avgörande del i ett framgångsrikt jämställdhetsarbete. Webbsändningarna handlar om hur förändringsarbete kan se ut inom skola, suicidprevention och i barn- och mödrahälsovård.

Fokus i webbsändningarna ligger på hur män och pojkar kan göras mer delaktiga i jämställdhetsarbetet. Filmerna belyser också hur både män och kvinnor tjänar på förändrade maskulinitetsnormer.

Vårt vatten har gått – pappor som outnyttjad resurs i mödra- och barnhälsovården

Webbsändningen Vårt vatten har gått

Ett mål för jämställdhetspolitiken är att föräldrar ska dela lika på omsorgen om barn och obetalt hemarbete. Mödra- och barnhälsovården kan bidra till jämställdhet och lika ansvarstagande mellan föräldrar genom att aktivt engagera pappor och partners före, under och efter graviditeten. Det leder även till förbättringar för kvinnors och barns hälsa.

Under seminariet diskuteras lösningar, utmaningar och goda exempel.

 • Malin Bergström, Barnpsykolog och forskare, Karolinska Institutet
 • Karin Apelqvist, Barnsjuksköterska och processtödjare för projektet "En förälder blir till", Västra Götalandsregionen
 • Hans Karlsson, Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningschef Vård & Omsorg

Fördel flicka? – om pojkars skolresultat, jämställdhet och maskulinitetsnormer i skolan

Webbsändningen Fördel flicka?

De stora skillnaderna i skolresultat mellan pojkar och flickor börjar allt oftare beskrivas som en ”pojkkris”. Kan förändrade maskulinitetsnormer bidra till bättre resultat och tryggare arbetsmiljö i skolan?

Seminariet innehåller föredrag och panelsamtal om bland annat normförändrande arbete och våldsprevention, med en skolpolitiker och en av Sveriges mest initierade skolreportrar.

 • Emma Leijnse, författare till Fördel kvinna: den tysta utbildningsrevolutionen (Natur och Kultur, 2017) samt skolreporter, Sydsvenska Dagbladet
 • Ebba Östlin, ledamot i SKL:s beredning för utbildningsfrågor.

Normer som dödar – om suicidprevention och faran i att vara "en riktig man"

Webbsändningen Normer som dödar

7 av 10 som begår självmord är män. Vården missar ofta män som lider av psykisk ohälsa, samtidigt som män och pojkar söker hjälp i lägre utsträckning än kvinnor. Kan förändrade normer för maskulinitet förebygga en del av det? Vad kan vården göra för att förändra situationen?

Webbseminariet handlar om mäns psykiska ohälsa och om suicidprevention med maskulinitetsperspektiv. Programmet består av ett föredrag av Ullakarin Nyberg, överläkare i psykiatri, korta presentationer av Mottagningen för Unga Män i Göteborg och av SPES, Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes Stöd, samt ett avslutande panelsamtal.

 • Ullakarin Nyberg, överläkare psykiatri, Centrum för Psykiatriforskning, Karolinska Institutet
 • Jonas Pang, psykolog, Mottagningen för Unga Män, Göteborg
 • Marcus Eriksson, ansvarig för SPES ungdomsverksamhet (Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes stöd)

Bakgrund

 • Mäns och pojkars delaktighet i jämställdhetsarbetet är en förutsättning för att vi ska nå ett jämställt samhälle.
 • Normer för manlighet kan vara skadliga och begränsande på ett sätt som drabbar både kvinnor och män.
 • Därför gör SKL och regeringen en gemensam satsning på att stärka jämställdhetsarbetets inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor.
 • Jämställd hälsa, utbildning, föräldraskap och våldsförebyggande arbete står i fokus för den fortsatta satsningen på män och jämställdhet under 2017.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot