Publicerad: 21 augusti 2018

Projekt Modellkommuner

I projektet Modellkommuner lär sig kommuner jämställdhetsintegrering genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra.

Under 2015 till 2017 har 21 kommuner tillsammans med SKL utvecklat metoder för att lära förbättringsarbete och jämställdhetsintegrering av varandra genom benchmarking, det vill säga metodiska jämförelser.

I maj 2018 avslutas projektet och då beslutar också deltagarna om hur de vill medverka i det fortsatta spridningsarbetet. Förhoppningen är att starta en ny omgång benchmarking 2019 där deltagarna är mentorer för nya kommuner som vill jämställdhetsintegrera sina processer för ledning och styrning. Mer information kommer att finnas här och spridas via SKL:s jämställdhetsnätverk och andra kanaler.

Ny modell för benchmarking

Som stöd för det fortsatta arbetet har SKL tillsammans med deltagarna utvecklat en modell i åtta steg för benchmarking av jämställdhetsintegrering. Modellen beskriver de olika stegen och innehåller mallar, checklistor och annat material som underlättar ett systematiskt arbete.

Modellens åtta steg

Syftet med projektet

  • sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel med fokus på jämställdhetsintegrering av kommunernas olika förvaltningar och verksamheter
  • fler kommuner startar upp arbetet med jämställdhetsintegrering
  • bidra till hållbar jämställdhet genom att utgå från ett systematiskt lärande arbetssätt, det vill säga att skapa en struktur för ömsesidigt lärande
  • bidra till högre kvalitet i kommunernas verksamhet genom att säkerställa likvärdig service till invånarna oavsett kön.
Deltagande kommuner

Modellkommun

Benchmarking-kommuner

Eskilstuna

Hedemora, Norrtälje, sdf Enskede-Årsta-Vantör

Jönköping

Linköping, Norrköping

Malmö

Halmstad, Kristianstad

Piteå

Luleå, Boden, Skellefteå

Umeå

Lycksele, Vännäs

Örebro

Karlskoga, Kristinehamn, Uppsala

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot