Publicerad: 2 juni 2017

Projekt Modellkommuner

I projektet Modellkommuner lär sig kommuner jämställdhetsintegrering genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt med varandra. 2017 fortsätter spridningen när 15 nya kommuner tas in i projektet.

Under 2015 och 2016 har sju kommuner tillsammans med SKL
utvecklat metoder för att lära förbättringsarbete och jämställdhetsintegrering
av varandra genom benchmarking, dvs. systematiska jämförelser.

Under 2017 sker spridning till 15 nya kommuner utifrån den modell som SKL och modellkommunerna utvecklat i pilotprojektet. Modellkommunerna som deltog i piloten fungerar som mentor och bollplank åt två eller tre nya kommuner som benchmarkar med varandra under 2017.

Ny modell för benchmarking

Som stöd för det fortsatta arbetet har SKL tillsammans med deltagarna utvecklat en modell i åtta steg för benchmarking av jämställdhetsintegrering. Modellen beskriver de olika stegen och innehåller mallar, checklistor och annat material som underlättar ett systematiskt arbete.

Modellens åtta steg

Syftet med projektet

  • sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel med fokus på jämställdhetsintegrering av kommunernas olika förvaltningar och verksamheter
  • fler kommuner startar upp arbetet med jämställdhetsintegrering
  • bidra till hållbar jämställdhet genom att utgå från ett systematiskt lärande arbetssätt, det vill säga att skapa en struktur för ömsesidigt lärande
  • bidra till högre kvalitet i kommunernasverksamhet genom att säkerställa likvärdig service till invånarna oavsett kön.
Deltagande kommuner 2017

Modellkommun

Benchmarking-kommuner

Eskilstuna

Hedemora, Norrtälje, sdf Enskede-Årsta-Vantör

Jönköping

Linköping, Norrköping

Malmö

Halmstad, Kristianstad

Piteå

Luleå, Boden, Skellefteå

Umeå

Lycksele, Vännäs

Örebro

Karlskoga, Kristinehamn, Uppsala

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot