Publicerad: 5 december 2018

Modellkommuner/Modellregioner för jämställd styrning och ledning

I satsningen Modellkommuner/Modellregioner utvecklar deltagarna jämställdhetsintegrering av styrning och ledning genom att systematiskt jämföra arbetssätt med varandra. Tolv kommuner och sex regioner deltar i arbetet under 2019.

Satsningen bygger på ett koncept för ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter (benchmarking) som pågår under drygt ett års tid. Deltagande organisationer arbetar två eller tre tillsammans och får stöd av en kommun som tidigare genomgått konceptet, en mentor. Konceptet omfattar gemensam uppstart, en avslutande resultatkonferens och tre eller fyra benchmarkingträffar.

Syftet med satsningen är att säkerställa jämställda välfärdstjänster för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar. Det förväntade resultatet är:

  • Konkreta förbättringar i verksamhetens system för styrning och ledning.
  • Nytt eller ändrat arbetssätt inom en kärnverksamhet.
  • Indikatorer för att följa upp verksamhetens utfall för olika grupper av kvinnor och män, flickor och pojkar.
  • Metod för att inkludera fler tvärsektoriella perspektiv i styrning och ledning och i arbetet med Agenda 2030.

Deltagare i Modellkommuner 2019

Benchmarking-kommuner

Mentorer

Askersund och Fagersta

Hedemora

Botkyrka och Västerås

Uppsala

Nordmaling, Örnsköldsvik, Robertsfors

Vännäs

Trelleborg, Olofström, Östra Göinge

Kristianstad med stöd av Malmö

Södertälje och Östersund

Norrtälje

Förbundet Norrbottens Kommuner

Boden och Luleå med stöd av Piteå

 

Nu finns också Modellregioner

Med start 2019 testas konceptet även för regioner. Till skillnad mot Modellkommuner kommer arbetet inte att omfatta hela systemet för ledning och styrning, utan sker inom avgränsade verksamheter:

  • Regionerna Gotland, Värmland och Västerbotten arbetar tillsammans med att jämställdhetsintegrera det regionala utvecklingsansvaret.
  • Regionerna Gävleborg, Halland och Norrbotten benchmarkar kring arbetet med folkhälsa och social hållbarhet.

Arbetsplaner

Arbetsplan för Modellregioner 2019-2020 (PDF, nytt fönster)

Arbetsplan för Modellkommuner 2019-2020 (PDF, nytt fönster)

Frågor och svar

Vad krävs för att få vara med i satsningen? Måste man benchmarka med grannkommunen? Vem kan göra intresseanmälan?

Frågor och svar modellkommuner

Modell för benchmarking

Som stöd för det fortsatta arbetet har SKL tillsammans med deltagarna utvecklat en modell i åtta steg för benchmarking av jämställdhetsintegrering. Modellen beskriver de olika stegen och innehåller mallar, checklistor och annat material som underlättar ett systematiskt arbete.

Modellens åtta steg

Spridningen av Modellkommuner

Satsningen på Modellkommuner startade med en pilot 2016 och går nu in i sin tredje omgång. Förutom de som syns på kartan, deltar ett antal kommuner i Norrbotten, tre stadsdelar i Stockholms stad, och ett antal förvaltningar i Eskilstuna kommun.

Modellkommuner 2019

Informationsansvarig

  • Marie Trollvik
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot