Publicerad: 26 oktober 2016
Prenumerera på Mänskliga rättigheter, jämställdhet

Projekt Modellkommuner

I projektet Modellkommuner lär sig kommuner jämställdhetsintegrering genom att systematiskt jämföra sina arbetssätt, genom benchmarking. 2017 fortsätter spridningen när 15 nya kommuner tas in i projektet.

Under 2015 och 2016 har sju kommuner tillsammans med SKL
utvecklat metoder för att lära förbättringsarbete och jämställdhetsintegrering
av varandra. 

Politiker, höga chefer och nyckelpersoner, till exempel jämställdhetsstrateger, har varit involverade i arbetet. Fokus ligger på ett systematiskt lärande, det vill säga att både lära in och lära ut kunskap och erfarenheter. Lärandet tas tillvara i respektive organisation genom att förbättringsarbeten implementeras, sprids och följs upp på hemmaplan.

Fortsatt spridning

Under 2017 sker spridning till 15 nya kommuner utifrån den modell som SKL och modellkommunerna utvecklat i pilotprojektet. Varje modellkommun fungerar som mentor och bollplank åt två eller tre nya kommuner för att stödja dem i arbetet med att jämställdhetsintegrera styr-och ledningsprocesser och bidrar med konkreta lärande exempel från sina egna verksamheter.

Syftet med projektet

  • sprida kunskap, erfarenheter och goda exempel med fokus på jämställdhetsintegrering av kommunernas olika förvaltningar och verksamheter
  • fler kommuner startar upp arbetet med jämställdhetsintegrering
  • bidra till hållbar jämställdhet genom att utgå från ett systematiskt lärande arbetssätt, det vill säga att skapa en struktur för ömsesidigt lärande
  • bidra till högre kvalitet i kommunernasverksamhet genom att säkerställa likvärdig service till invånarna oavsett kön.
Deltagande kommuner 2017

Modellkommun

Benchmarking-kommuner

Eskilstuna

Hedemora, Norrtälje, sdf Enskede-Årsta-Vantör

Jönköping

Linköping, Norrköping

Malmö

Halmstad, Kristianstad

Piteå

Luleå, Boden, Skellefteå

Umeå

Lycksele, Vännäs

Örebro

Karlskoga, Kristinehamn, Uppsala

 

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Meny

Sidfot