Publicerad: 23 augusti 2018

Fråga och svar

1. Uppstart

Vad ska vi uppnå?

  • Få en gemensam bild av modellen, vad som ska uppnås och hur arbetet praktiskt går till
  • Kunskaper om jämställdhetsintegrering och vanliga ojämställdhetsproblem i våra
    verksamheter
  • Idéer om förbättringsområden för att uppnå jämställda resultat i verksamheten
  • Förståelse för ledningens roll för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska bli hållbart
  • Kännedom om varandras organisationer och knyta kontakter för fortsatt samarbete

Förberedelser inför träffen

  • Mentororganisationen alternativt central organisation (SKL), ansvarar för att arrangera och bjuda in till träffen.
  • Deltagande organisationer utser politiker, chef och nyckelperson som ska delta i benchmarkingen, ser till att de är införstådda med sitt uppdrag samt har avsatt tid för träffarna.
  • Deltagarna beskriver nuläge och fakta om sin organisation utifrån mallen Organisationsfakta och lägger ut beskrivningen på den gemensamma samarbetsplattformen i god tid före mötet.

Material

Mall: Organisationsfakta (PPT, öppnas i nytt fönster)

Exempel på inbjudan och agenda för uppstartsmöte (Word, öppnas i nytt fönster)

Presentation av konceptet benchmarking (PDF, öppnas i nytt fönster)

Checklista för jämställdhetsintegrering

Mall för självskattning av jämställdhetsintegrering (Word, öppnas i nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot