Publicerad: 7 december 2018

Fråga och svar

2. Första benchmarkingträffen: Ledning och styrning

Vad ska vi uppnå?

Den första träffen handlar om att få en bild av organisationernas utgångsläge gällande styrning, ledning och jämställdhetskompetens samt utbyta erfarenheter kring jämställdhetsintegrerad för ledning och styrning:

  • Exempel på hur andra organisationer har arbetat för att organisera och leda arbetet med jämställdhetsintegrering.
  • Idéer om förbättringar i centrala ledningsprocesser, styrdokument med mer för att säkerställa likvärdig och bra verksamhet för kvinnor, män, flickor och pojkar.
  • En plan för förbättringsarbetet på hemmaplan.

Förberedelser innan träffen

  • Genomför en gemensam självskattning på checklistan för jämställdhetsintegrering.
  • Se filmen Styrkedjan.
  • Utifrån filmen och självskattningen, reflektera över och beskriv hur organisationens styrkedja ser ut, var finns ett jämställdhetsperspektiv integrerat idag? Identifiera förbättringsområden för att jämställdhetsintegrera ledning och styrning.
  • Genomför en kompetensinventering enligt mallen och identifiera förbättringsområden.
  • Förbered presentation utifrån mallen och lägg upp på projektplattformen senast en vecka innan Benchmarking 1.

Material

Samtliga dokument öppnas i nytt fönster.

För deltagarna:

Mall för självskattning av jämställdhetsintegrering

Mall: Benchmarking 1 Ledning och styrning

Mall: Kompetensinventering

Info: Kompetenstrappan

Info: Detta är benchmarking

För mötesarrangören:

Checklista för benchmarkingträffar

Mall: Exempel på agenda för Benchmarking 1

Styrkedjan

I filmen Styrkedjan berättar Gertrud Åström om varför styrning, ledning och uppföljning måste hänga ihop för att kunna bli jämställdhetsintegrerade.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot