Publicerad: 3 mars 2017

Fråga och svar

3. Arbete på hemmaplan

Utifrån resultatet av självskattningen och lärdomarna från benchmarkingträff 1 ska förbättringsarbete göras på hemmaplan. Nedan beskrivs olika steg för att systematiskt arbeta med förbättringar. Arbeta så långt ni hinner innan nästa benchmarkingmöte.

Tänk på att välja ett avgränsat förbättringsområde som realistiskt är möjligt att genomföra under projektet.

Hur går vi tillväga?

 • Välj ett eller flera förbättringsområden som leder till ökad jämställdhet.
 • Utgå från organisationens prioriterade mål.
 • Samla fakta och data om hur det ser ut idag.
 • Ta reda på varför det ser ut som det gör idag och försök finna orsaker till problemen. Analysera och hitta möjliga lösningar.
 • Planera för att testa och genomföra en förbättring.
 • Testa att genomföra en förbättring. Testa den lösning som är mest sannolik att ge effekt. Börja i liten skala.
 • Studera resultatet. Blev det en förbättring? Har vi hittat rätt lösning? Om inte, testa att förändra något annat. Ibland måste en backa tillbaka i stegen.
 • När rätt lösning är funnen ‒ säkra förbättringen och sprid lösningen.
 • Reflektera över lärdomar av förbättringen, kommunicera vad vi har lärt oss

Vad ska uppnås?

 • Ett antal planerade eller genomförda konkreta verksamhetsförbättringar.
 • Förbättring av någon eller några av punkterna i checklistan för jämställdhetsintegrering.

Material

Film: Systematiskt förbättringsarbete

Samtliga länkar nedan är i PPT och PDF och öppnas i nytt fönster.

Mall: Ta fram en handlingsplan

Metod: 5 x Varför?

Metod: Fiskbensdiagram

Metod: Identifiera hinder och prioriteringsmatris

Mall: Sätta mål

Förberedelser inför Benchmarkingträff 2

Vad ska vi göra?

 • Beskrivning av nuläget utifrån uppstartat eller planerat förbättringsarbete.
 • Lägg ut ifylld mall på projektplatsen.

Vad ska uppnås?

 • Samsyn om identifierat förbättringsarbete.
 • Ifylld mall för presentation vid benchmarkingmöte 2.

Material

Mall: Benchmarking 2 Förbättringsarbete (PPT, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot