Publicerad: 23 augusti 2018

Fråga och svar

3. Arbete på hemmaplan

Utifrån resultatet av självskattningen och lärdomarna från benchmarking 1 ska förbättringsarbete göras på hemmaplan. Nedan beskrivs olika steg för att systematiskt arbeta med förbättringar. Arbeta så långt ni hinner innan nästa benchmarkingmöte.

Tänk på att välja ett avgränsat förbättringsområde som realistiskt är möjligt att genomföra under projekttiden.

Vad ska vi uppnå?

 • Ett antal planerade eller genomförda konkreta förbättringar i styrning och ledning
 • Planerade eller genomförda förbättringar för att säkerställa organisationens jämställdhetskompetens
 • Förbättring av någon eller några av punkterna i checklistan för jämställdhetsintegrering.

Hur går vi tillväga?

 • Välj ett eller flera förbättringsområden som leder till jämställdhet i processer och styrdokument för ledning och styrning, utgå från organisationens prioriterade mål.
 • Samla fakta och data om hur det ser ut idag.
 • Ta reda på varför det ser ut som det gör idag och försök finna orsaker till problemen. Analysera och hitta möjliga lösningar.
 • Planera för att testa och genomföra en förbättring.
 • Testa att genomföra en förbättring. Testa den lösning som mest sannolikt ger effekt. Börja i liten skala.
 • Studera resultatet. Blev det en förbättring? Har vi hittat rätt lösning? Om inte, testa att förändra något annat. Ibland måste en backa tillbaka i stegen.
 • När rätt lösning är funnen ‒ säkra förbättringen och sprid lösningen.
 • Reflektera över lärdomar av förbättringen, kommunicera vad vi har lärt oss.

Konceptet bygger på PDSA- modellen, eller kvalitetscykeln. Använd den modell och material som er organisation brukar använda för att systematiskt planera, genomföra och följa upp förbättringsarbete.

Material

Film: Systematiskt förbättringsarbete

Mall: Ta fram en handlingspla(Word, öppnas i nytt fönster)

Metod: 5 x Varför? (PDF, öppnas i nytt fönster)

Metod: Fiskbensdiagram (PDF, öppnas i nytt fönster)

Metod: Identifiera hinder och prioriteringsmatris (PDF, öppnas i nytt fönster)

Mall: Sätta mål (PDF, öppnas i nytt fönster)
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot