Publicerad: 23 augusti 2018

Fråga och svar

5. Arbete på hemmaplan 

Fortsätt det påbörjade förbättringsarbetet utifrån självskattningen och lärdomarna från benchmarking 2. Nedan beskrivs olika steg för att systematiskt arbeta med förbättringar. Arbeta så långt ni hinner innan nästa benchmarkingmöte.

Vad ska vi uppnå?

 • Ett antal planerade eller genomförda konkreta förbättringar i styrning och ledning
 • Planerade eller genomförda förbättringar för att säkerställa jämställd service och resursfördelning inom en verksamhet.
 • Förbättring av någon eller några av punkterna i checklistan för jämställdhetsintegrering.

Hur går vi tillväga?

 • I samarbete med verksamhetsföreträdare, välj ett förbättringsområde i ledning, styrning och uppföljning av en verksamhet, utgå från organisationens prioriterade mål och identifierade ojämställdhetsproblem.
 • Samla fakta och data om hur det ser ut idag.
 • Ta reda på varför det ser ut som det gör idag och försök finna orsaker till problemen. Analysera och hitta möjliga lösningar.
 • Planera för att testa och genomföra en förbättring.
 • Testa att genomföra en förbättring. Testa den lösning som mest sannolikt ger effekt. Börja i liten skala.
 • Studera resultatet. Blev det en förbättring? Har vi hittat rätt lösning? Om inte, testa att förändra något annat. Ibland måste en backa tillbaka i stegen.
 • När rätt lösning är funnen ‒ säkra förbättringen och sprid lösningen.
 • Reflektera över lärdomar av förbättringen, kommunicera vad vi har lärt ossHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot